“Świadectwo Bożego działania w życiu Jurka Kłody”.