Cele Misji

 • Wskazywanie ludziom na możliwość odnalezienia zbawienia w Jezusie Chrystusie.
 • Zakładanie małych społeczności lokalnych, np. osiedlowych.
 • Przygotowywanie chętnych do uczniostwa – np. Projekt Filip.
 • Współpraca ze schroniskami dla osób bezdomnych.
 • Współpraca z organizacjami dla osób z nałogami ,problemami, bezdomnością.
 • Współpraca oraz wysyłanie osób do chrześcijanskich ośrodków terapeutycznych.
 • Pomoc w zakładaniu oddziałów misji w Polsce i koordynacja ich działania.
 • Współpraca z lokalnymi społecznościami chrześcijańskimi.
 • Organizowanie jednodniowych lub kilkudniowych spotkań ewangelizacyjnych
 • (świadectwa, modlitwa o uwolnienie, modlitwa o uzdrowienie, ciepły posiłek,
 • rozmowy).
 • Pomoc osobom bezdomnym, z nałogami , z problemami rodzinnymi i innymi,
 • w powrocie do normalnego życia.
 • Braterska współpraca z Kościołami Ulicznymi.
 • Pozyskiwanie środków materialnych na działalność Misji (drukowanie materiałów
 • informacyjnych, założenie strony internetowej itp.).